Výstava

Výstava WoSign

2020-12-09
WoSign má patentovaný produkt s úplne nezávislými právami na duševné vlastníctvo - Connection King, ktorý má mnoho výhod ako úspora energie a ochrana životného prostredia, rýchle pripojenie, stabilný výkon, úspora vodičov, úspora času a odolnosť proti korózii.